Aeroflex - TR INSULATION CO., LTD.

Contact Info

ช่วงอุกเหภูมิใช้งาน   

แอร์โรเฟลกซ์  ฉนวนเซลปิดใช้ห่มห่อน่าความเย็นลดการสูญเสียความเย็นและป้องกันการเกิดหยดเงื่อ

(Condensation) ของท่อที่มีความเย็นต่ำได้ถึง -57 *C (-70 *) และยังใช้หุ้มท่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง +1250C

(+2570F) เพื่อลดการสูญเสียความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันการแทรกซึมของความชื้น

จากลักษณะโครงสร้างเซลปิตโดยมีผนังเซ,ที่ทำจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ และผิวแนวนที่หนาจึงสามารถป้องกันการแทรกซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำได้ โตยไม่ต้องทาเคลือบหรือหัมห่อด้วยวัสดุกันความชื้นอื่นๆ

ไม่เป็นเชื้อเพลิงและมีปริมาณควันน้อยเมื่อเผาไหม้

แอร์โรเฟลกซ์ มีส่วนผสมสารเคมีที่ทำให้มีคุณสมบัติไฟตับได้เอง (Self Extinguish) ทำให้ปลอดภัยจากการก่อให้เกิดอัคคีภัยและมีปริมาณคว้นน้อยเมื่อถูกเผาไหม๋ ทั้งนี้ยังไม่ก่อให้เกิดหยดไฟ และการลามของไฟ (FlameSpread)

ติดตั้งสะดวก ลดการสั่นสะเทือนและเสียงก้องในระบบท่อ

ฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ มีความยืดหยุ่นสูงและผิวเรียบ ท่าให้ง่ายต่อการคิดตั้งและทำให้ผลงานและดูเรียบร้อย รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นตัวเก็บเสียงได้ดี ช่วยลดปัญหาการสั่นสะเทือนและลดเสียงก้องที่จะเกิดขึ้นในท่อน้ำเย็นหรือท่อน้ำร้อนได้ดีขณะใช้งาน

ระบบท่อน้ำร้อน

ฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ หมาะที่สุดสำหรับท่อน้ำร้อนทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในระบบท่อน้ำร้อนของโรงพยาบาลโรงแรม อาคารที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอตสาหกรรม ในปัจจุบันแอร์โรเฟลกซ์ ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดเพื่อใช้หุ้มท่อน้ำร้อนภายนอกอาคารของระบบทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ เนื่องจากแอร์โรเฟลกซ์ผลิตจากโพลีเมอร์พิเศษและโครงสร้างที่เป็นเซลปิด

คุณสมบัติ

ใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้อณหภูมิสูงถึง 1250C (+257*F)

ป้องกันรังสื่อลตร้ไว้โอเลตจากแสงแดด, กาซโอโซน, น้ำฝน และสภาวะอากาศอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

มีคาสัมประสิทธิ์การน่าความร้อนต่ำและคงที่มากคลอดเวลา

มีคำาดูดซึมน้ำและคำาแทรกซึมความขึ้นต่ำาแม่ว่าเมื่อท่อน้ำร้อนเกิดซึมหรือรั่วก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ไม่ต้องใช้วัสดุอื่นห่อหุ้มแม่ใช่ห้มท่อภายนอกอาคาร

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถหักงอได้ง่าย ทำให้การติดตั้งสะวกและรวดเร็ว

ระบบท่อน้ำเย็น

ภาวะอากาศในเขตร่อนชื้น ปัญหาสำคัยอย่างหนึ่งของอาคารที่ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบศูนย์กลางเกิดหยดเหงื่อรอบท่อฉนวน ซึ่งภาวะเช่นนี้ นอกจากหยดน้ำจะทำลายฝ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, พื้นทางเดินหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ เครื่องคอมเพรซเซอร์ต้องทำงานหนักตลอดเวลา เป็นเหตุให้ใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และอายุการใช้งานสิ้นลง

ปัญหาเหล่านี้ ป้องกันใดโดยใช้จนวนแอร์โรเฟลกซ์ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นฉนวน

มีคุณสมบัตินานับประการ ที่เหมาะสมเป็นพิเศษ คือ

ปริมาณการดูดซึมน้ำต่า

คำการแทรกซึมไอน้ำต่ำมาก

มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K. Value ) ต่ำ และคงที่ตลอดเวลาการใช้งาน

สภาพความยืดหยุ่นสูง การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว

ไม่เกิดควันพิษ (Non Toxicity)