PROJECTS REFERENCE - TR INSULATION CO., LTD.

Contact Info

Image
Image
TR Insulation Co., Ltd.

บริษัท ทีอาร์ อินซูเลชั่น จำกัด

เราคือผู้ให้บริการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน, หุ้มฉนวนกันความร้อนและเย็น ตามความต้องการของลูกค้า การทำงานที่รวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราจึงได้รับการยอมรับและความไว้วาใจจากลูกค้าจำนวนมาก ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมขนากเล็กไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์สูง ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีมาตรฐาน พร้อมยินดีให้คำปรึกษา

14+

Years of

Experience

OVERALL PROJECT / WORK EXPERIENCE

TTCL D-185P
Project: Scaffolding work | Value 742,000.00 THB.

TTCL D-185O
Project: Scaffolding work | Value 991,000.00 THB.

TTCL D-186C
Project: Scaffolding work | Value 2,456,000.00 THB.

TTCL D-189
Project: Scaffolding work | Value 4,059,000.00 THB.

TTCL D-189
Project: Scaffolding work | Value 5,200,000.00 THB.

TTCL D-185N
Project: Scaffolding work | Value 1,656,000.00 THB.

ITALTHAI
Project: Scaffolding work at JBE-STEP-04| Value 1,500,000.00 THB.

ITALTHAI
Project: Scaffolding work at JBE-STEP-04| Value 1,368,000.00 THB.

JPJ INDUSTRIAL
Project: Insulation work | Value 1,636,000.00 THB.

GC ME
Project: Scaffolding work | Value 2,465,000.00 THB.

Demier
Project: Scaffolding work at PTTGC 2 – ORP (Phase I – II) | Value 1,650,000.00 THB.

TTCL D-192
Project: Scaffolding work | Value 4,100,000.00 THB.

GC ME
Project: Scaffolding work | Value 1,268,000.00 THB.

TTCL D-196
Project: Insulation work | Value 1,284,000.00 THB.

TTCL D-196
Project: Scaffolding work | Value 881,250,000.00 THB.

TTCL D-185I
Project: Scaffolding work | Value 972,000.00 THB.

TTCL D-185K
Project: Scaffolding work | Value 2,158,000.00 THB.

Demier
Project: Scaffolding work at PTTGC 2 – ORP | Value 455,000.00 THB.

Demier
Project: Scaffolding work at PTTGC 2 – Blower and Pulling cable | Value 360,000.00 THB.

Unimit Engineering
Project: Scaffolding work  | Value 560,000.00 THB.

Petrachacarbon (Thailand)
Project: Insulation work | Value 600,000.00 THB.

Petrachacarbon (Thailand)
Project: Insulation work | Value 1,700,000.00 THB.

Unimit Engineering
Project: Scaffolding work  | Value 660,000.00 THB.

Demier
Project: Scaffolding work  | Value 1,330,000.00 THB.

Unimit Engineering
Project: Insulation work at Unimit Banbung | Value 4,200,000.00 THB.

Unimit Engineering
Project: Scaffolding work at Unimit Banbung | Value 1,900,000.00 THB.

Glow
Project: Insulation work at Engie Glow | Value 1,680,000.00 THB.

TTCL D-189
Project: Scaffolding work | Value 40,000,000.00 THB.

TTCL D-185F
Project: Scaffolding work | Value 10,000,000.00 THB.

TTCL D-192
Project: Scaffolding work | Value 4,414,000.00 THB.

TTCL D-185G
Project: Scaffolding work | Value 4,056,000.00 THB.

TTCL D-189
Project: Scaffolding work | Value 4,800,000.00 THB.

TTCL D-185H
Project: Scaffolding work | Value 2,027,000.00 THB.

JPJ INDUSTRIAL
Project: Insulation work at BST | Value 1,784,000.00 THB.

HYUNDAI
Project: Scaffolding work at CCR&HCU | 36,000,000.00 THB.

MKK
Project: Insulation work at SKT | Value 1,550,000.00 THB.
Project: Insulation work at U7-F472 | Value 761,000.00 THB.

Project: Insulation work at EQ-2 | Value 964,000.00 THB

 

Petracarbon (Thailand)
Project: Insulation work & Scaffolding work at TOCGC | Value 2,650,000.00 THB.

GC ME
Project: Insulation work & Scaffolding work at

PTT GC4 (Aromatic1) , PTT GC5 (Aromatic2) , PTT GC6 (Refinery) , PTT GC7 (BTF) | Value 20,000,000.00 THB.

Unimit Engineering
Project: Insulation work at SCG – MOC Site#7

Napatek
Project: Insulation work at PTT GC6 (Refinery) | Value 22,000,000.00.- THB. 

MKK
Project: Insulation work at Kao

Renew Coil Engineering
Project: Insulation work at TPE & ROC HD#2,3  | Value 1,355,000.- THB.

Glow
Project: Insulation Work at Doosan (CRH line pipe leak)  | Value 46,836.- THB.

TTCL D-187/D-187B/D-185B
Project: Insulation work at SCG Site#3 BMA#2 & MAA#2  | Value 8,362,728.- THB.
Project:
Insulation work at SCG Site#3 BMA#2 & MAA#2 | Value 2,647,728.- THB.
Project: Scaffolding work at Shin-Etsu | Value 3,000,000.- THB.

Bangchak
Project: Insulation work at bangchak | Value  19,700,000.- THB.

PTT ME
Project: Insulation & Scaffolding work at PTT ME  | Value 20,000,000.- THB.

TTCL D-184 

Project:Scaffolding work (LLDPE)  | Value 30,700,000.00.- THB.

TTCL D-186 

Project:Scaffolding work at Shin-Etsu  | Value 2,200,000.00.- THB.

JPJ / Glow 

Project:Insulation work at Glow (New feed watersystem)  | Value 1,161,412.00.- THB.

Project:Insulation work at Engie Glow  | Value –

Unimit / Insultec 

Project:Insulation & Scaffolding work at PTT GC3  | Value 2,500,000.00.- THB.

MKK 

Project:Insulation work at Tokai 

Project:Insulation and Scaffolding work at UBE  

Qualimer

Project:Insulation work at Qualimer  | Value 600,000.00.- THB.

ACE 

Project:Insulation work at IRPC (Power Plant)  | Value 850,000.00.- THB.

Posco Engineering 

Project:Manpower Supply (Insulation Work)At BANGCHAK EEEI PROJECT  | Value 1,200,000.00.- THB.

Qualitech 

Project:Scaffolding work (Sphere) at Bangchak  | Value 850,000.00.- THB.

GHECO-One 

Project:Insulation work at GHECO-One   | Value 1,500,000.00 .- THB.

Project:Scaffolding work at GHECO-One  | Value 1,100,000.00.- THB.

Petracarbon (Thailand) 

Project:Scaffolding and Insulation work at IRPC   | Value 2,800,000.00.- THB.

JSR BST 

Project:Elastomer Insulation work, Scaffolding work at JSR   | Value 3,000,000.00.- THB.

TTCL PLC

Project:Scaffolding work at Klong-Loung  | Value 10,200,000.00.- THB.

Project:Scaffolding work at PTT LLDPE  | Value 23,000,000.00.- THB.

BangChak 

Project:Insulation & Scaffolding work at Bangchak  | Value 17,000,000.00.- THB.

Techtronic

Project:Insulation work at PTT GC 6  | Value 999,770.80.- THB.

ACE
Project:Insulation & Scaffolding work at IRPC  | Value 13,157,505.00.- THB.

Renew Coil Engineering
Project:Insulation work at SKID PILOT TPE(SCG)  | Value 1,034,228.- THB.
Project:Insulation work at SKID PILOT TPE(SCG)  | Value 947,778.- THB.
Project:Insulation work at SKID PILOT TPE(SCG)  | Value 142,270.- THB.

JUNGHO ENC
Project:Insulation work at DOOSAN MAPPAPUTGheco-One  | Value 884,337.- THB.

TTCL PLC.
Project:Insulation work at Klongluang Utilities  | Value 7,800,000.- THB.

Petracarbon (Thailand)
Project:Insulation and Scaffolding work at Bangchak  | Value 1,081,000.- THB.

Work Service
Project:Scaffolding Work Check UTM and PTRange TAM2016 at Bangchak  | Value 1,200,000.00.- THB.

Well Tech
Project:Scaffolding Work , Flare Plant 2,4at Bangchak  | Value 600,000.00.- THB.

Demier
Project:Scaffolding work at PTT GC  | Value 12 1,091,000.- THB.
Project:Scaffolding work at PTT GC  | Value 1,762,000.- THB.

Bangchak Petroleum
Project:Insulation work, Scaffolding work and Painingwork  | Value 9,000,000.- THB.
Project:Annual maintenance of Insulation work  | Value 3,000,000.- THB.

Kaefer Engineering
Project:Insulation work for North Bangkok Combined Cycle Power Plant Block 2 (TJEL NBCC2Project)  | Value 9,000,000.- THB.

JSR BST Elastomer
Project:Maintenance contract :Insulation work 3,000,000.- THB.
Project:Scaffolding work  | Value 4,000,000.- THB.

Certificate / Recommend Letter